', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Stichting Validering examens mbo

Valide exameninstrumenten voor mbo-opleidingen zijn niet vanzelfsprekend. Er is een norm afgesproken, er zijn autoriteiten die exameninstrumenten kunnen valideren en er is een systematiek ontworpen.

De stichting validering examens mbo stelt zich ten doel de norm voor valide exameninstrumenten te beheren en te borgen. Dat doet zij door:

  • het beheer van de norm voor valide exameninstrumenten
  • het beheer van de set van eisen aan validerende en certificerende autoriteiten
  • het beheer van de valideringssystematiek
  • monitoring en handhaving van validering

Updates

  • Herziene afspraken voor valide exameninstrumenten gepubliceerd. Lees meer
  • Toewijzing certificerende autoriteiten in 2023 verlengd.