', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Stichting Validering examens mbo

Valide exameninstrumenten voor mbo-opleidingen zijn niet vanzelfsprekend. Om die reden is een norm voor zowel examenproducten als het examenproces afgesproken waar scholen en examenleveranciers zich aan moeten houden.
De Stichting Validering Examens mbo (Vembo) stelt zich ten doel de norm voor valide exameninstrumenten te beheren en te borgen. Dit doet zij door:

 • het beheer van de norm voor valide exameninstrumenten
 • het beheer van de set van eisen aan validerende en certificerende autoriteiten
 • het beheer van de valideringssystematiek
 • monitoring en handhaving van validering

Updates

 • Overzicht gecertificeerde examenleveranciers en valide examens gepubliceerd.
  Lees meer. augustus 2023
 • Stichting Examenkamer stopt met rol als certificerende autoriteit bij Vembo.
  Lees meer. juni 2023
 • Herziene afspraken voor valide exameninstrumenten 2022 gepubliceerd.
  Lees meer. januari 2023
 • Toewijzing certificerende autoriteiten zijn in 2023 met een jaar verlengd.
  januari 2023