', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Autoriteiten

Er zijn verschillende autoriteiten die een instantie kunnen (her)certificeren of exameninstrumenten kunnen valideren. Dit doen zij aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten. Wil je jouw instantie laten (her)certificeren of exameninstrumenten laten valideren dan kun je contact opnemen met de autoriteit van jouw keuze. Hier vind je de contactgegevens. De autoriteit werkt in opdracht van de betreffende instantie. Instantie en autoriteit komen hiervoor samen tot een overeenkomst.

Contactpersoon: Marvin Leerdam

Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag
070-30 66 800
m.leerdam@hobeon.nl
www.hobeon.nl

Overzicht van instanties die gecertificeerd en exameninstrumenten die gevalideerd zijn:

https://www.hobeon.nl/diensten/accreditatie-certificering/validering-examens-mbo/gecertificeerde-examenleveranciers-mbo

Contactpersoon 1: Léon van der Meij
Contactpersoon 2: Anouk Potjes

Hoge Gouwe 99
2801 LD Gouda
06-42747606 (Léon)
meij@ciio.nl (Léon)

088-4446333 (Anouk)
potjes@ciio.nl (Anouk)
www.ciio.nl

Overzicht van instanties die gecertificeerd en exameninstrumenten die gevalideerd zijn:

https://www.ciio.nl/register

Contactpersoon: Leon van Belle

Hanzestraat 19
7006 RH Doetinchem
0314-820250

l.vanbelle@certiforce.nl
info@certiforce.nl
www.certiforce.nl

Overzicht van instanties die gecertificeerd en exameninstrumenten die gevalideerd zijn:

https://www.valideringexamenleveranciers.nl/register-leveranciers/

De Stichting Examenkamer is sinds juni 2023 gestopt als certificerende autoriteit. Lees meer.

Register gecertificeerde instanties en gevalideerde exameninstrumenten

De certificerende autoriteiten houden op hun website een overzicht van instanties die gecertificeerd en exameninstrumenten die gevalideerd zijn, bij. De directe links naar die overzichten zijn te vinden bij de Autoriteiten.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich blijven melden

Er is geen termijn gekoppeld om zich te melden als partij indien zij interesse heeft om aan de slag te gaan als certificerende (t.b.v. route 1) en validerende autoriteit (route 3). Voor nieuwe aanmeldingen geldt dat door de stichting dezelfde selectieprocedure wordt gevolgd als voor de bestaande autoriteiten. Deze procedure is te downloaden bij de stichting.