', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

De routekaart

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen scholen via 3 routes op de routekaart komen tot een valide exameninstrument. Het werken met valide exameninstrumenten geldt voor alle kwalificaties.

Hieronder wordt elke route op hoofdlijn toegelicht. Ook wordt de rol van de examencommissie en de onderwijsinspectie toegelicht.

 

De routekaart

De drie routes in de routekaart:

In route 1 en 3 komen valide exameninstrumenten tot stand met de betrokkenheid van een externe autoriteit. In route 2 is dat niet het geval, daarin kunnen scholen zelf valide exameninstrumenten construeren.

Gebruik van de routekaart toegelicht op een hoofdlijn

Startpunt: een school heeft valide exameninstrumenten nodig voor een bepaalde kwalificatie. De school gebruikt dan de routekaart om te komen tot een instrument.

  • De school kiest per kwalificatie 1 of route of een combinatie van routes.
  • De school volgt de afspraken in de route om te komen tot valide exameninstrumenten.
  • De school zorgt dat herleidbaar is per kwalificatie voor welke route(s) is gekozen.
  • De school verantwoordt hoe de drie routes binnen de school worden toegepast en welke afwegingen daarbij gemaakt zijn.

De school maakt zelf afwegingen om te kiezen voor bepaalde route(s). De MBO Raad en de NRTO hebben in de examenagenda 2015 – 2020 collectieve afspraken gemaakt waarmee zij werken aan de verbetering van de examenkwaliteit. Hou er rekening mee dat in deze collectieve afspraken uitgegaan wordt van ‘inkoop tenzij’.

Norm voor valide exameninstrumenten

Ongeacht welke route wordt gekozen, dient een exameninstrument altijd valide te zijn. Om meerdere routes mogelijk te maken, is een solide basis nodig: een algemeen geldende set van eisen. Dit gebeurt door het gebruik van een norm: De norm voor valide exameninstrumenten. De norm bestaat uit producteisen (congruent aan het Onderzoekskader 2017 van de inspectie) en uit proces- en organisatie-eisen.