', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Mogen alle kwalificaties route 2 doorlopen?

23 jul , 2018  

Ja, alle kwalificaties mogen route 2 doorlopen.

Waarom is er geen sprake meer van wel of geen toegang voor route 2?

23 jul , 2018  

Voorheen werd bepaald aan de hand van de context en de complexiteit van een kwalificatiedossier of een school wel of geen toegang had tot route 2. Bij het ingaan van de nieuwe Afspraken valide exameninstrumenten 2022 is besloten om de toegang sterk te vereenvoudigen.    

Hoe werkt route 2?

23 jul , 2018  

Scholen die de collectieve afspraken voor het construeren en vaststellen van exameninstrumenten ondertekend hebben (alle bekostigde scholen en scholen die lid zijn van de NRTO) kunnen aan de slag in route 2. In route 2 kunnen scholen zelf of samen met andere scholen exameninstrumenten construeren. In route 2 moet een school de afspraken volgen van […]

Zijn de drie routes ook verplicht voor instellingsexamens Nederlands, Engels en rekenen?

23 jul , 2018  

Ja, de routekaart moet ook worden doorlopen voor de generieke instellingsexamens Nederlands, Engels en rekenen. Ook voor deze examens moeten ‘valide exameninstrumenten’ ingezet worden. Om voor generieke instellingsexamens tot valide exameninstrumenten in route 2 te komen moeten scholen de afspraken volgen van ‘Stappen route 2‘. De routekaart is niet van toepassing op de centrale examens.

Op welke wijze is de norm voor valide exameninstrumenten op route 2 van toepassing?

23 jul , 2018  

In route 2 volgen scholen een aantal stappen waarmee ze komen tot valide exameninstrumenten: ‘Stappen route 2‘. In die stappen komt de norm ook aan bod. Zo dienen exameninstrumenten te voldoen aan de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten. De proces- en organisatie eisen gelden als referentie voor de operationalisering van de collectieve afspraken […]

Mag de school wijzigen aan valide exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

Zodra er gewijzigd wordt aan een valide exameninstrument is het instrument niet meer valide. Wijzigen mag alleen wanneer de wijzigingen worden toegepast via één van de drie routes voor valide exameninstrumenten. Op deze manier kan het gewijzigde instrument weer valide worden. Lees in deze publicatie hoe dit werk: 10 Toepassing valide exameninstrumenten – versie 2022

Mag de school zelf een examenopdracht aanpassen (of vervangen) van een valide exameninstrument?

23 jul , 2018  

Bij valide exameninstrumenten met een examenopdracht (vaak kaderexamen met referentieopdrachten genoemd) mag de school volgens de instructie van de examenleverancier de examenopdracht vervangen. De school moet het instrument dan valide maken door bij het vervangen van de examenopdracht de instructie te volgen en vervolgens de examencommissie te laten verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is […]

Voor welke exameninstrumenten gelden de afspraken voor validering van exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

De afspraken gelden voor: = beroepsgerichte (instellings-) examens voor kwalificaties = examens voor keuzedelen waar een certificaat aan verbonden is = generieke instellingsexamens (Nederlands, Engels en rekenen) De afspraken zijn niet van toepassing op de centrale examens, examens voor keuzedelen waaraan geen certificaat is verbonden en de verplichte externe examinering van beroepsvereisten. Dit is vastgelegd […]

Een school koopt voor een deel van de kwalificatie exameninstrumenten in en voor een ander deel wordt zelf geconstrueerd, mag dat?

23 jul , 2018  

Ja. Scholen kunnen ervoor kiezen om voor één kwalificatie meerdere routes te bewandelen om te komen aan valide exameninstrumenten. Let hierbij op dat het totaal van exameninstrumenten – inkoop en zelf geconstrueerd – dekkend is voor de kwalificatie.

Wat zijn de collectieve afspraken en hoe verhouden ze zich tot de drie routes naar valide exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

De collectieve afspraken zijn gemaakt door de MBO Raad en de NRTO, namens hun leden. Daarin is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen. In de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022 wordt dit principe doorgezet: hier is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier. Daarnaast is afgesproken dat als scholen toch zelf […]