', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Hoe kan je exameninstrumenten in route 3 ter validering aanbieden?

25 jul , 2018  

Scholen kunnen exameninstrumenten bij een validerende autoriteit aanbieden ter validering. Externe validering vindt plaats op het niveau van het exameninstrument. Dat betekent dat bij externe validering per instrument wordt getoetst of deze voldoet aan de producteisen. De proces- en organisatie-eisen zijn hier niet van toepassing. De verschillende validerende autoriteiten vind je hier.    

Mag de school wijzigen aan valide exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

Zodra er gewijzigd wordt aan een valide exameninstrument is het instrument niet meer valide. Wijzigen mag alleen wanneer de wijzigingen worden toegepast via één van de drie routes voor valide exameninstrumenten. Op deze manier kan het gewijzigde instrument weer valide worden. Lees in deze publicatie hoe dit werk: 10 Toepassing valide exameninstrumenten – versie 2022

Mag de school zelf een examenopdracht aanpassen (of vervangen) van een valide exameninstrument?

23 jul , 2018  

Bij valide exameninstrumenten met een examenopdracht (vaak kaderexamen met referentieopdrachten genoemd) mag de school volgens de instructie van de examenleverancier de examenopdracht vervangen. De school moet het instrument dan valide maken door bij het vervangen van de examenopdracht de instructie te volgen en vervolgens de examencommissie te laten verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is […]

Voor welke exameninstrumenten gelden de afspraken voor validering van exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

De afspraken gelden voor: = beroepsgerichte (instellings-) examens voor kwalificaties = examens voor keuzedelen waar een certificaat aan verbonden is = generieke instellingsexamens (Nederlands, Engels en rekenen) De afspraken zijn niet van toepassing op de centrale examens, examens voor keuzedelen waaraan geen certificaat is verbonden en de verplichte externe examinering van beroepsvereisten. Dit is vastgelegd […]

Een school koopt voor een deel van de kwalificatie exameninstrumenten in en voor een ander deel wordt zelf geconstrueerd, mag dat?

23 jul , 2018  

Ja. Scholen kunnen ervoor kiezen om voor één kwalificatie meerdere routes te bewandelen om te komen aan valide exameninstrumenten. Let hierbij op dat het totaal van exameninstrumenten – inkoop en zelf geconstrueerd – dekkend is voor de kwalificatie.

Hoe moet een school zich verantwoorden over de totstandkoming van valide exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

Het werken volgens de drie routes naar een valide exameninstrument is vastgelegd in Afspraken voor valide exameninstrumenten mbo 2022 gemaakt tussen de MBO Raad, de NRTO en het ministerie van OCW. Een school: maakt voorafgaand aan inzet van exameninstrumenten bij examinering per kwalificatie de keuze welke route(s) zij doorloopt. Gemaakte afwegingen en keuzes zijn tot […]

Wie benoemt de certificerende autoriteiten?

23 jul , 2018  

Dit doet Stichting VEMBO. Er wordt door de stichting certificerende autoriteiten benoemd die examenleveranciers kunnen certificeren in route 1 en exameninstrumenten valideren in route 3. Een certificerende autoriteit wordt benoemd op basis van een set eisen. Hier vind je de autoriteiten die benoemd zijn.  

Hoe kan ik mijn exameninstrumenten extern laten valideren (route 3)?

23 jul , 2018  

Er zijn verschillende certificerende autoriteiten die exameninstrumenten kunnen valideren in route 3. Dit doen zij aan de hand van de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten. Ook zijn er kaders opgesteld waarbinnen de certificerende autoriteiten werken. Je kunt zelf contact opnemen met een autoriteit die hiervoor geselecteerd is. Hier vind je meer informatie over […]

Wie voeren de externe validering uit in route 3?

23 jul , 2018  

Er worden door de stichting certificerende autoriteiten benoemd die die naast het certificeren van examenleveranciers ook exameninstrumenten die in route 3 geconstrueerd zijn kunnen valideren. Een certificerende autoriteit wordt benoemd op basis van een set eisen. Hier vind je de autoriteiten die in route 3 exameninstrumenten mogen valideren.