', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Waarom is er geen sprake meer van wel of geen toegang voor route 2?

23 jul , 2018  

Voorheen werd bepaald aan de hand van de context en de complexiteit van een kwalificatiedossier of een school wel of geen toegang had tot route 2. Bij het ingaan van de nieuwe Afspraken valide exameninstrumenten 2022 is besloten om de toegang sterk te vereenvoudigen.    

Hoe werkt route 2?

23 jul , 2018  

Scholen die de collectieve afspraken voor het construeren en vaststellen van exameninstrumenten ondertekend hebben (alle bekostigde scholen en scholen die lid zijn van de NRTO) kunnen aan de slag in route 2. In route 2 kunnen scholen zelf of samen met andere scholen exameninstrumenten construeren. In route 2 moet een school de afspraken volgen van […]

Zijn de drie routes ook verplicht voor instellingsexamens Nederlands, Engels en rekenen?

23 jul , 2018  

Ja, de routekaart moet ook worden doorlopen voor de generieke instellingsexamens Nederlands, Engels en rekenen. Ook voor deze examens moeten ‘valide exameninstrumenten’ ingezet worden. Om voor generieke instellingsexamens tot valide exameninstrumenten in route 2 te komen moeten scholen de afspraken volgen van ‘Stappen route 2‘. De routekaart is niet van toepassing op de centrale examens.