', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Welke kwalificaties hebben toegang tot route 2?

28 okt , 2020  

Op de website exameninstrumentenmbo.nl kan per kwalificatie bekeken worden of de kwalificatie toegang heeft tot route 2 en/of er sprake is van grote of beperkte invloed bij het ontwikkelen van exameninstrumenten. Voor kwalificaties die geen toegang hebben kan de school inkopen. Als inkoop niet mogelijk is, kan de school het zelfgemaakte examen extern laten valideren.

Waar is de rating (A,B, C) per kwalificatie voor route 2 gebleven?

23 jul , 2018  

Voorheen spraken we over een rating voor elke kwalificatie: een A,B of C-rating. Vanwege de doorontwikkeling van route 2 communiceren we de rating niet meer. Alle kwalificaties met een A of B-rating vallen nu in de categorie ‘Toegang tot route 2’ en alle kwalificaties met een C-rating vallen nu in de categorie ‘Geen toegang tot […]

Waarom kan met sommige kwalificaties route 2 niet doorlopen worden?

23 jul , 2018  

Route 2 kan niet met alle kwalificaties doorlopen worden. Kwalificaties die bestempeld zijn als ‘zeer complex om door te vertalen naar exameninstrumenten’ mogen niet door in route 2 (bekijk ‘kwalificatieoverzicht route 2’). Voor deze kwalificaties kan (indien mogelijk) ingekocht worden of kunnen scholen zelf exameninstrumenten construeren en deze instrumenten extern laten valideren (zodra dat mogelijk […]

Hoe werkt route 2?

23 jul , 2018  

In route 2 kunnen scholen zelf of samen met andere scholen exameninstrumenten construeren. In route 2 dient een school een alle afspraken te volgen zoals die zijn gevat in de publicatie ‘Stappen route 2‘. Route 2 kan niet met alle kwalificaties doorlopen worden. Kwalificaties die bestempeld zijn als ‘zeer complex om door te vertalen naar […]

Als een kwalificatie geen toegang heeft tot route 2, mogen de generieke instellingsexamens voor NL/Eng. dan wel route 2 doorlopen?

23 jul , 2018  

Ja, scholen kunnen voor het ontwikkelen van instellingsexamens voor Nederlands en Engels altijd route 2 gebruiken. Ook als de kwalificatie geen toegang heeft voor route 2, dat geldt namelijk alleen voor het beroepsgerichte deel. Voor instellingexamens Nederlands en Engels dienen de afspraken gevat in de publicatie ‘Stappen route 2‘ gevolgd te worden. Daarbij is de Quickscan […]