', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Route 1: inkopen

In route 1 koopt een school exameninstrumenten in bij een gecertificeerde instantie (bijv. een examenleverancier). Alle exameninstrumenten van een gecertificeerde instantie zijn valide. Hoe wordt een instantie gecertificeerd? De certificering van een instantie wordt gedaan door een externe, onafhankelijke autoriteit. 

Stappen route 1

Exameninstrumenten inkopen? Het stappenplan voor route 1 wijst je de weg. Route 1 gaat over de inkoop van exameninstrumenten bij een gecertificeerde instantie.
Uit route 1 kunnen 2 soorten valide exameninstrumenten voortkomen:

  1. valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten
  2. valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen.

Valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie worden ook vaak ‘kaderexamen’ genoemd. Het gaat hier wel om kaderexamens incl. referentieopdracht, wanneer er geen referentieopdracht bij zit wordt het instrument als ‘hulpdocument’ beschouwd. Een hulpdocument kan geen valide exameninstrument worden.

Stappenplan inkoop van exameninstrumenten voor kwalificatie x
Als de school in de structurele situatie voor inkoop bij een gecertificeerde instantie kiest, worden de volgende stappen gezet:

StappenActies
Stap 1

Kies ervoor om een valide exameninstrument in te kopen bij een gecertificeerde instantie. Bij de gecertificeerde instantie koop je: 

  • Valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten: ga naar stap 4.
  • Valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen: ga naar stap 2.
Stap 2

Toepassen valide exameninstrumenten:

  • Zet je het valide exameninstrument 1 op 1 in met meegeleverde opdrachten? Ga naar stap 4.
  • Wil je de examenopdracht (deels) vervangen? Doe dit volgens de meegeleverde instructie. Het exameninstrument wordt ‘valide onder voorbehoud’. In de publicatie ‘Toepassing valide exameninstrumenten’ lees je hoe dit werkt.
Stap 3Laat de examencommissie verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is gekomen conform instructie en er wederom sprake is van een instrument dat aan de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten voldoet. 
Stap 4De examencommissie stelt het exameninstrument vast.
Stap 5Zorg ervoor dat de keuze voor route 1 voor kwalificatie x herleidbaar is. De school bepaalt zelf op welke wijze dit wordt gedaan. De publicatie ‘Routes kiezen en verantwoorden’ geeft hiervoor handvatten.
Stap 6Het valide exameninstrument kan worden ingezet bij examinering.

Liever als school zelf een exameninstrument construeren? Volg dan het stappenplan van route 2 of het stappenplan route 3.

Tip: kijk in het overzicht exameninstrumentmbo.nl voor een overzicht van examenleveranciers en examenproducten per kwalificatie.

Let op: als je wil wijzigen aan een valide exameninstrument met een vaste examenopdracht dan moet dat via de routes. Wil je dit doen, volg dan ‘de publicatie Toepassing valide exameninstrumenten’ die hierover gemaakt zijn.