', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Route 1: inkopen

Stappenplan voor scholen - route 1

Exameninstrumenten inkopen? Het stappenplan voor route 1 wijst scholen de weg.

Route 1 gaat over de inkoop van exameninstrumenten bij een gecertificeerde instantie

Uit route 1 kunnen 3 soorten valide exameninstrumenten voortkomen:

 1. valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten
 2. valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen.
 3. valide exameninstrumenten waarbij op basis van bewijsstukken verzameld in het onderwijsproces een besluit genomen wordt.

Valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie worden ook vaak ‘kaderexamen’ genoemd. Het gaat hier wel om kaderexamens incl. referentieopdracht, wanneer er geen referentieopdracht bij zit wordt het instrument als ‘hulpdocument’ beschouwd. Een hulpdocument kan geen valide exameninstrument worden.

Stappenplan inkoop van exameninstrumenten voor kwalificatie x

Als de school voor inkoop bij een gecertificeerde instantie kiest, worden de volgende stappen gezet:

StappenActies
Stap 1

Kies ervoor om een valide exameninstrument in te kopen bij een gecertificeerde instantie. Bij de gecertificeerde instantie koop je:

 • Valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten:
  ga naar stap 4
 • Valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen:
  ga naar stap 2

Let op:
Gebruik je een exameninstrument van een examenleverancier die niet gecertificeerd is, volg dan met dit instrument route 2 of route 3.

Stap 2

Zorg ervoor dat de keuze voor route 1 voor kwalificatie x herleidbaar is. De school bepaalt zelf op welke wijze dit wordt gedaan.

Stap 3

Toepassen valide exameninstrumenten:

 • Zet je het valide exameninstrument 1 op 1 in met meegeleverde opdrachten?
  Ga naar stap 4.

Wil je de examenopdracht (deels) vervangen? Doe dit volgens de meegeleverde instructie. Het exameninstrument wordt ‘valide onder voorbehoud’. In de publicatie ‘Toepassing valide exameninstrumenten’ lees je hoe dit werkt. 

Stap 4Laat de examencommissie verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is gekomen conform instructie en er wederom sprake is van een instrument dat aan de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten voldoet.
Stap 5De examencommissie stelt het exameninstrument vast[1].
Stap 6Het valide exameninstrument kan worden ingezet bij examinering.

Een overzicht van gecertificeerde examenleveranciers en gevalideerde examens kun je hier downloaden.
Ook op www.exameninstrumentmbo.nl vind je een overzicht van examenleveranciers en exameninstrumenten per kwalificatie.

[1] Ongeacht de gekozen route, heeft de examencommissie de wettelijke taak een examen voor afname vast te stellen (zie handreiking wetgeving examencommissies).