', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Route 3: externe validering

Stappenplan voor scholen - route 3

Exameninstrumenten extern laten valideren? Het stappenplan voor route 3 wijst scholen de weg.

Route 3 gaat over het extern laten valideren van exameninstrumenten

Uit route 3 kunnen 3 soorten valide exameninstrumenten voortkomen:

  1. valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten
  2. valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie voor scholen om zelf opdrachten (deels) te vervangen.
  3. valide exameninstrumenten waarbij op basis van bewijsstukken verzameld in het onderwijsproces een besluit genomen wordt.

Valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie worden ook vaak ‘kaderexamen’ genoemd. Het gaat hier wel om kaderexamens incl. referentieopdracht, wanneer er geen referentieopdracht bij zit wordt het instrument als ‘hulpdocument’ beschouwd. Een hulpdocument kan geen valide exameninstrument worden.

 

Stappenplan voor het extern laten valideren van exameninstrumenten voor kwalificatie x

Als de school kiest voor het extern laten valideren van exameninstrumenten worden de volgende stappen gezet in route 3:

StappenActies
Stap 1Kies ervoor om een valide zelf geconstrueerde exameninstrument extern te laten valideren.
Stap 2Zorg ervoor dat de keuze voor route 3 voor kwalificatie x herleidbaar is. De school bepaalt zelf op welke wijze dit wordt gedaan.
Stap 3Construeer het exameninstrument volgens de wettelijke eisen. Gebruik hierbij de producteisen uit de norm, daar wordt het exameninstrument bij de externe validering aan getoetst. De norm vind je hier.
Stap 4Neem contact op met een certificerende autoriteit die is aangewezen om exameninstrumenten extern te laten valideren en biedt het exameninstrument aan ter externe validering. De lijst met certificerende autoriteiten vind je hier.
 Stappen nadat het instrument extern gevalideerd is
Stap 5

Is het extern gevalideerde exameninstrument:

  • een valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten: ga naar stap 7.
  • een valide exameninstrumenten met examenopdrachten + instructie om zelf opdrachten (deels) te vervangen: ga naar stap 5.

valide exameninstrumenten waarbij op basis van bewijsstukken verzameld in het onderwijsproces een besluit genomen wordt: ga naar stap 7

Stap 6
  • Zet je het valide exameninstrument 1 op 1 in met meegeleverde opdrachten? Ga naar stap 7.

Wil je de examenopdracht vervangen? Doe dit volgens de  meegeleverde instructie. Het exameninstrument wordt ‘valide onder voorbehoud’. In de publicatie ‘Toepassing valide exameninstrumenten’ lees je hoe dit werkt.

Stap 7Laat de examencommissie verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is gekomen conform instructie en er wederom sprake is van een instrument dat aan de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten voldoet. De norm vind je hier.
Stap 8De examencommissie stelt het exameninstrument vast[1].
Stap 9Het valide exameninstrument kan worden ingezet bij examinering.

Let op: als je wil wijzigen aan een valide exameninstrument met een vaste examenopdracht dan moet dat via de routes. Wil je dit doen, volg dan de werkafspraken die hierover gemaakt zijn. Die staan in de publicatie ‘Toepassing valide exameninstrumenten’.

[1] Ongeacht de gekozen route, heeft de examencommissie de wettelijke taak een examen voor afname vast te stellen (zie handreiking wetgeving examencommissies).