', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Geldt het gebruik van de drie routes ook voor exameninstrumenten van keuzedelen?

22 feb , 2021  

Nee, de keuzedelen vallen vooralsnog niet onder de valideringsroutes. De Afspraken valide exameninstrumenten worden in 2021 geëvalueerd en dan wordt voor januari 2022 bepaald of de ‘Afspraken valide exameninstrumenten’ worden voortgezet en zo ja, of er aanpassingen moeten worden doorgevoerd.   Overigens geldt net als voor alle overige exameninstrumenten, dat moet worden voldaan aan de […]

Welke kwalificaties hebben toegang tot route 2?

28 okt , 2020  

Op de website exameninstrumentenmbo.nl kan per kwalificatie bekeken worden of de kwalificatie toegang heeft tot route 2 en/of er sprake is van grote of beperkte invloed bij het ontwikkelen van exameninstrumenten. Voor kwalificaties die geen toegang hebben kan de school inkopen. Als inkoop niet mogelijk is, kan de school het zelfgemaakte examen extern laten valideren.

Geldt het gebruik van de drie routes ook voor de exameninstrumenten van cross-overs?

17 jun , 2020  

Nee. Het gebruik van de drie routes geldt vooralsnog niet voor de cross-overs.

Vanaf wanneer is de norm voor valide exameninstrumenten van kracht?

25 jul , 2018  

De norm voor valide exameninstrumenten is van kracht vanaf de invoeringsdatum 1 augustus 2018.

Aan welke kwaliteitscriteria moet een valide exameninstrument voldoen?

25 jul , 2018  

In de norm voor valide exameninstrumenten zijn kwaliteitscriteria (producteisen) beschreven waaraan een exameninstrument moet voldoen. De producteisen voor een valide exameninstrument kun je hier te vinden. Bij het volgen van elk van de drie routes en de bijbehorende afspraken per route, zorgt de school dat hij aan valide exameninstrumenten komt die aan de norm voldoen.

Op welke wijze is de norm voor valide exameninstrumenten op route 3 van toepassing?

25 jul , 2018  

In route 3 worden exameninstrumenten bij een certificerende en validerende autoriteit aangeboden ter validering. Externe validering vindt plaats op het niveau van het exameninstrument. Dat betekent dat bij externe validering per instrument toetsing aan alleen de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten door de autoriteit plaatsvindt, de proces- en organisatie-eisen zijn hier niet van […]

Wat houdt de publicatie ‘Stappen route 2’ in?

23 jul , 2018  

Als een school exameninstrumenten construeert in route 2 dan volgt de school de afspraken die gevat zijn in de publicatie ‘Stappen route 2‘. Zodra alle stappen in het document afgerond zijn voor een exameninstrument van een bepaalde kwalificatie, levert dit een valide exameninstrument op.

Kan er ook een servicedocument gebruikt worden die niet in het overzicht voor route 2 staat?

23 jul , 2018  

In route 2 moeten in ieder geval de servicedocumenten gebruikt worden die in het kwalificatie-overzicht staan. Heb je een servicedocument dat nog niet in ons overzicht staat, voor iedereen toegankelijk is en je graag in het overzicht wil hebben? Neem dan contact op met de bedrijfstakgroepadviseur van jouw sector bij de MBO Raad. Hun contactgegevens […]

Welke servicedocumenten moeten in route 2 gebruikt worden?

23 jul , 2018  

Als voor de kwalificatie waarmee de school route 2 wil doorlopen servicedocumenten beschikbaar zijn, dan moeten deze gebruikt worden bij het construeren en vaststellen. Het gaat om specifieke servicedocumenten de opgenomen zijn in het kwalificatie-overzicht route 2. Voor instellingexamens Nederlands en Engels is er een servicedocument ontwikkeld dat gebruikt moet worden in route 2. Heb je […]

Waar is de rating (A,B, C) per kwalificatie voor route 2 gebleven?

23 jul , 2018  

Voorheen spraken we over een rating voor elke kwalificatie: een A,B of C-rating. Vanwege de doorontwikkeling van route 2 communiceren we de rating niet meer. Alle kwalificaties met een A of B-rating vallen nu in de categorie ‘Toegang tot route 2’ en alle kwalificaties met een C-rating vallen nu in de categorie ‘Geen toegang tot […]