', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Als een kwalificatie geen toegang heeft tot route 2, mogen de generieke instellingsexamens voor NL/Eng. dan wel route 2 doorlopen?

23 jul , 2018  

Ja, scholen kunnen voor het ontwikkelen van instellingsexamens voor Nederlands en Engels altijd route 2 gebruiken. Ook als de kwalificatie geen toegang heeft voor route 2, dat geldt namelijk alleen voor het beroepsgerichte deel. Voor instellingexamens Nederlands en Engels dienen de afspraken gevat in de publicatie ‘Stappen route 2‘ gevolgd te worden. Daarbij is de Quickscan voor instellingsexamens Nederlands en Engels van belang. Deze kan je vinden op: www.examengidsmbo.nl.