', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Gelden de routes ook voor exameninstrumenten van keuzedelen?

22 feb , 2021  

Nee, in principe niet. Alleen voor keuzedelen waar een mbo-certificaat aan is verbonden geldt dat gebruikt moet worden gemaakt van de afspraken voor valide exameninstrumenten.

Zie daarnaast: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/onderzoeken-mbo/kwaliteitsgebied-ed-mbo/toezicht-op-keuzedelen-mbo.