', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Geldt het gebruik van de drie routes ook voor exameninstrumenten van keuzedelen?

22 feb , 2021  

Nee, de keuzedelen vallen vooralsnog niet onder de valideringsroutes. De Afspraken valide exameninstrumenten worden in 2021 geëvalueerd en dan wordt voor januari 2022 bepaald of de ‘Afspraken valide exameninstrumenten’ worden voortgezet en zo ja, of er aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

 

Overigens geldt net als voor alle overige exameninstrumenten, dat moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen die het Toezichtkader stelt. De examencommissie heeft de wettelijke taak om ieder exameninstrument – ook voor de keuzedelen – vast te stellen en te borgen dat deze aan de kwaliteitseisen voldoet.

Zie daarnaast: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/middelbaar-beroepsonderwijs/onderzoeken-mbo/kwaliteitsgebied-ed-mbo/toezicht-op-keuzedelen-mbo.