', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Hoe worden scholen gehouden aan het gebruik van de routekaart en bijbehorende afspraken?

23 jul , 2018  

De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo. De afspraken gaan ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en hoe handhaving op het naleven van de afspraken plaatsvindt. De MBO Raad en NRTO vullen die handhaving vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid in.

Stichting VEMBO heeft het volgende document ter ondersteuning aan de leden van NRTO en MBO Raad aangeboden.