', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Hoe worden scholen gehouden aan het gebruik van de routekaart en bijbehorende afspraken?

23 jul , 2018  

Dit is vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022.
De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in deze afspraken het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd. De afspraken gaan ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en hoe handhaving op het naleven van de afspraken plaatsvindt. De MBO Raad en NRTO vullen die handhaving vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid in.