', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Zijn de drie routes ook verplicht voor instellingsexamens Nederlands, Engels en rekenen?

23 jul , 2018  

Ja, de routekaart moet ook worden doorlopen voor de generieke instellingsexamens Nederlands, Engels en rekenen. Ook voor deze examens moeten ‘valide exameninstrumenten’ ingezet worden. Om voor generieke instellingsexamens tot valide exameninstrumenten in route 2 te komen moeten scholen de afspraken volgen van ‘Stappen route 2‘.
De routekaart is niet van toepassing op de centrale examens.