', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Mag de school zelf een examenopdracht aanpassen (of vervangen) van een valide exameninstrument?

23 jul , 2018  

Bij valide exameninstrumenten met een examenopdracht (vaak kaderexamen met referentieopdrachten genoemd) mag de school volgens de instructie van de examenleverancier de examenopdracht vervangen.
De school moet het instrument dan valide maken door bij het vervangen van de examenopdracht de instructie te volgen en vervolgens de examencommissie te laten verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is gekomen conform instructie en er wederom sprake is van een instrument dat aan de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten voldoet.
Lees in deze publicatie hoe dit werk: 10 Toepassing valide exameninstrumenten – versie 2022