', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Moeten valide exameninstrumenten ook nog door de examencommissie vastgesteld worden?

23 jul , 2018  

Ja. Vaststellen is een wettelijke taak waar de examencommissie expliciet voor verantwoordelijk is (Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 7.4.5a.). Alle exameninstrumenten die via route 1, 2 of 3 tot stand zijn gekomen, moeten door de examencommissie worden vastgesteld.
Dus ook wanneer route 1 wordt gevolgd, moeten examencommissies exameninstrumenten vaststellen. Wel kan een examencommissie kiezen om deze vaststelling proportioneel of risicogericht uit te voeren. De examencommissie blijft op deze wijze eindverantwoordelijk voor het inzetten van valide exameninstrumenten. Lees meer hierover in de handreiking van het Kennispunt Onderwijs & Examinering.