', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Op welke wijze is de norm voor valide exameninstrumenten op route 3 van toepassing?

25 jul , 2018  

In route 3 worden exameninstrumenten bij een certificerende en validerende autoriteit aangeboden ter validering. Externe validering vindt plaats op het niveau van het exameninstrument. Dat betekent dat bij externe validering per instrument toetsing aan alleen de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten door de autoriteit plaatsvindt, de proces- en organisatie-eisen zijn hier niet van toepassing.