', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Voor welke exameninstrumenten gelden de afspraken voor validering van exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

De afspraken gelden voor:
= beroepsgerichte (instellings-) examens voor kwalificaties
= examens voor keuzedelen waar een certificaat aan verbonden is
= generieke instellingsexamens (Nederlands, Engels en rekenen)
De afspraken zijn niet van toepassing op de centrale examens, examens voor keuzedelen waaraan geen certificaat is verbonden en de verplichte externe examinering van beroepsvereisten.
Dit is vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022.