', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Wat betekent het werken met de routekaart voor het toezicht van de Onderwijsinspectie?

23 jul , 2018  

De formele taak van de inspectie wijzigt niet met de introductie van de drie routes. Het toezicht op de kwaliteit van exameninstrumenten is en blijft plaatsvinden aan de hand van ED2 Exameninstrumentarium. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten zijn congruent met de eisen uit het Onderzoekskader 2017 dat de Inspectie gebruikt in haar toezicht.