', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Wat betekent het werken met valide exameninstrumenten voor het toezicht van de Onderwijsinspectie?

23 jul , 2018  

De formele taak van de inspectie wijzigt niet met de introductie van de drie routes. Het toezicht op de kwaliteit van exameninstrumenten vindt plaats aan de hand van het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs 2021. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten zijn hiermee in lijn.