', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Wat betekent het werken met valide exameninstrumenten voor het toezicht van de Onderwijsinspectie?

23 jul , 2018  

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van beoordeling en afname aan de hand van het onderzoekskader. Onderdeel van een goede kwaliteit is ook dat de kwaliteit van de exameninstrumenten is geborgd. Hierin hebben onderwijsteams en examencommissies ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. Waarbij de examencommissie uiteindelijk de wettelijke taak heeft om de exameninstrumenten vast te stellen. De afspraken voor valide exameninstrumenten zijn in lijn met het onderzoekskader en dragen er aan bij dat de sector de kwaliteit van exameninstrumenten borgt.