', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Wat zijn de collectieve afspraken en hoe verhouden ze zich tot de drie routes naar valide exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

De collectieve afspraken zijn gemaakt door de MBO Raad en de NRTO, namens hun leden. Daarin is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen. In de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022 wordt dit principe doorgezet: hier is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier.
Daarnaast is afgesproken dat als scholen toch zelf exameninstrumenten construeren dat dan een mbo-brede set van vijf criteria toegepast moet worden bij het construeren en vaststellen van exameninstrumenten:
= Wettelijke kaders, kwalificatiedossier en standaarden zijn uitgangspunt
= Scholen en bedrijfsleven zijn aantoonbaar betrokken

= Onafhankelijkheid is gewaarborgd

= Systematisch en volgens vastgestelde processen

= Constructeurs en vaststellers hebben inhoudelijke expertise en handelen professioneel
Deze collectieve afspraken zijn verplicht na te leven bij gebruik van route 2.