', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Welke servicedocumenten moeten in route 2 gebruikt worden?

23 jul , 2018  

Als voor de kwalificatie waarmee de school route 2 wil doorlopen servicedocumenten beschikbaar zijn, dan moeten deze gebruikt worden bij het construeren en vaststellen. Het gaat om specifieke servicedocumenten de opgenomen zijn in het kwalificatie-overzicht route 2. Voor instellingexamens Nederlands en Engels is er een servicedocument ontwikkeld dat gebruikt moet worden in route 2.

Heb je vragen over de beschikbare servicedocumenten of is er een servicedocument dat je zou willen toevoegen aan het overzicht? Neem dan contact op met de bedrijfstakgroepadviseur van jouw sector bij de MBO Raad. Hun contactgegevens vind je hier. Zij bekijken met jou of het servicedocument in de volgende actualisatie van het overzicht geplaatst kan worden. Nbi’s kunnen contact opnemen met NRTO.