', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Dat begint bij een goede kwaliteit van exameninstrumenten. De MBO Raad en NRTO hebben daarom samen de Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) opgericht.

Beheer van de norm

VEMBO heeft als doel om voor onderwijsinstellingen het beheer en borging van de norm voor valide exameninstrumenten te verzorgen en faciliteren en al hetgeen hiermee verband houdt. De stichting doet dit door de norm te beheren. Om meerdere routes mogelijk te maken die leiden tot een valide exameninstrument is een solide basis nodig: een algemeen geldende set van afspraken om de kwaliteit van een exameninstrument te garanderen, dit is de norm. De norm voor valide exameninstrumenten is in overeenstemming met het inspectiekader.

Kwaliteitsborging

Daarnaast wijst de stichting certificerende autoriteiten aan en ziet op toe op de kwaliteitsborging van het proces van certificeren en valideren. Zij monitort en evalueert het werken met de routes. De werking van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo worden voor 1 januari 2022

geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt bezien:

a. of de ondertekenaars van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo de valideringssystematiek willen voortzetten. Zo ja:

b. of er aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Het bestuur van de stichting VEMBO bestaat uit Paul Oomens namens de MBO Raad en Ria van ’t Klooster namens de NRTO. Henny Morshuis is onafhankelijk voorzitter van de stichting.