', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Updates

Op woensdag 27 maart 2024 heeft het bestuur van de Stichting Vembo het definitieve rapport ‘Evaluatie valide exameninstrumenten mbo’ van het onderzoeksbureau Markteffect besproken en vastgesteld. Zij heeft geconstateerd dat het onderzoek goed in beeld heeft gebracht hoe de verschillende betrokken deze afspraken ervaren. 
Het bestuur dankt alle betrokken en respondenten voor hun bijdragen aan deze evaluatie.
Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie is het nu aan de ondertekenaars van de ‘Afspraken valide exameninstrumenten mbo’, te weten de MBO Raad, de NRTO, het Ministerie van OCW en de vereniging ExSamen, om gezamenlijk een besluit te nemen over de continuering van deze afspraken. Dit besluit wordt voor 1 juli 2024 verwacht.
Klik hier voor het definitieve rapport ‘Evaluatie afspraken valide exameninstrumenten mbo’ (vastgesteld 27 maart 2024).

In aanvulling op eerdere berichtgeving heeft het bestuur van de Stichting Vembo besloten de certificering van examenleveranciers te verlengen tot 31 december 2024. In november 2023 is gestart met de evaluatie van de ‘Afspraken voor valide exameninstrumenten 2022’. Onderzoeksbureau Markteffect zal deze evaluatie gaan uitvoeren.
De verwachting is dat de evaluatie in maart 2024 wordt afgerond. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zullen de MBO Raad, NRTO, OCW en ExSamen gezamenlijk besluiten op welke wijze de afspraken gecontinueerd worden. Het streven is om hier uiterlijk 1 juli 2024 duidelijkheid over te hebben. Om eventuele hercertificering van de examenleveranciers door de certificerende autoriteiten na dit besluit mogelijk te maken, worden de huidige certificering van examenleveranciers verlengd tot 31 december 2024.
Klik hier voor het aangepaste overzicht certificering en validering (versie 15 november 2023).

Binnenkort laat de Stichting Validering Examens Mbo (Vembo) een evaluatie uitvoeren naar de werking van de ‘Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022’. Dit hebben de MBO Raad, NRTO, ministerie van OCW en vereniging ExSamen met elkaar afgesproken:

“De werking van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo (versie 2022) is voor 1 juli 2024 geëvalueerd. De onafhankelijke evaluatie wordt door stichting VEMBO uitgevoerd, in overleg en samenspraak met de ondertekenende partijen. In afwachting van deze evaluatie en de besluitvorming daaromtrent, blijft de bestaande certificering geldig. Hercertificering vindt eventueel plaats na besluitvorming over continuering van de afspraken voor valide exameninstrumenten na 2024”.  

Deze evaluatie wordt uitgezet onder mbo-scholen, certificerende autoriteiten en examenleveranciers. De verwachting is dat de evaluatie in maart 2024 wordt afgerond. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zullen de MBO Raad, NRTO, OCW, ExSamen gezamenlijk besluiten op welke wijze de afspraken gecontinueerd worden. Het streven is hier uiterlijk 1 juli 2024 duidelijkheid over te hebben. In sommige gevallen kan dit betekenen dat de huidige certificering van examenleveranciers ‘officieel’ verloopt. Echter, afgesproken is dat de certificering geldig blijft tot het moment dat op basis van de evaluatie hernieuwde afspraken zijn gemaakt.

In augustus 2023 is een overzicht* gepubliceerd waarin alle gecertificeerde examenleveranciers en valide examens terug te vinden zijn. Per leverancier is tevens de einddatum opgenomen van de certificering. Heb je vragen over het overzicht, neem dan allereerst contact op met de examenleverancier zelf of met de certificerende autoriteit.
In november 2023 is het overzicht aangepast: de certificering van huidige examenleveranciers wordt verlengd.
Klik hier voor de meest recenter versie (15 november 2023).
Klik hier voor het eerdere overzicht (versie 18 augustus 2023).
*Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De Stichting Examenkamer stopt met haar rol als certificerende autoriteit bij Vembo. In overleg met is afgesproken:

  • De Stichting Examenkamer neemt geen nieuwe aanvragen in behandelingen.
  • De afgegeven certificaten en erkenningen geldig blijven tot de daarop vermelde einddatum waarbij tot die datum geen steekproeven meer worden uitgevoerd.  
  • Examenleveranciers worden geadviseerd om tijdig over te stappen naar één van de overige Certificerende Autoriteiten.

In december zijn de ‘Herziene afspraken voor valide exameninstrumenten 2022’ van de MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en Vereniging ExSamen gepubliceerd. In deze afspraken staat onder andere dat  keuzedelen buiten de afspraken blijven vallen, maar dat de afspraken wel gelden voor mbo-certificaten. Bovendien wordt de certificering van examenleveranciers meer proportioneel ingericht en zal route 2 sterk vereenvoudigd worden. 
Lees meer.

.

.

.

.

.

.