', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Updates

In augustus 2023 is een overzicht* gepubliceerd waarin alle gecertificeerde examenleveranciers en valide examens terug te vinden zijn. Per leverancier is tevens de einddatum opgenomen van de certificering. Heb je vragen over het overzicht, neem dan allereerst contact op met de examenleverancier zelf of met de certificerende autoriteit.
Klik hier voor het overzicht.
*Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De Stichting Examenkamer stopt met haar rol als certificerende autoriteit bij Vembo. In overleg met is afgesproken:

  • De Stichting Examenkamer neemt geen nieuwe aanvragen in behandelingen.
  • De afgegeven certificaten en erkenningen geldig blijven tot de daarop vermelde einddatum waarbij tot die datum geen steekproeven meer worden uitgevoerd.  
  • Examenleveranciers worden geadviseerd om tijdig over te stappen naar één van de overige Certificerende Autoriteiten.

In december zijn de ‘Herziene afspraken voor valide exameninstrumenten 2022’ van de MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en Vereniging ExSamen gepubliceerd. In deze afspraken staat onder andere dat  keuzedelen buiten de afspraken blijven vallen, maar dat de afspraken wel gelden voor mbo-certificaten. Bovendien wordt de certificering van examenleveranciers meer proportioneel ingericht en zal route 2 sterk vereenvoudigd worden. 
Lees meer.

.

.

.

.

.

.